ban dalej

Wspomnienie o Doktorze Edwardzie Chmieleckim

Doktor Edward Chmielecki urodził się 9 sierpnia 1930 roku w miejscowości Kolonia Spędoszyn, powiat Poddębice. W 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej w Łodzi. Po jej ukończeniu w 1957 roku podjął pracę na terenie Powiatu Kolskiego Przychodni Rejonowej w Kłodawie. Z tą miejscowością i terenem powiatu kolskiego Doktor Edward Chmielecki związał się do końca swej pracy zawodowej, a także do końca swojego życia.

więcej

Kwestowaliśmy po raz trzeci

W dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada w Kłodawie odbyła się kolejna kwesta pieniędzy na ratowanie zabytków cmentarza parafialnego oraz odnawianie grobów osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.
W zbiórce organizowanej z inicjatywy gminnego koła Towarzystwa Samorządowego uczestniczyło 48 wolontariuszy. Pomimo deszczowej pogody kwestujący zebrali rekordową w porównaniu z poprzednimi zbiórkami kwotę 8056,28 zł.
Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy zbiórki i wolontariusze spotykali się z wieloma wyrazami zrozumienia dla celów akcji oraz hojnością mieszkańców Kłodawy i osób przyjezdnych.

więcej

Renowacja pomnika Adama Rustejko Pieńkiewicza

Podczas zbiórki, która odbyła się 1 listopada 2014 roku zebrano 4549,43 zł. Umożliwiło to w 2015 roku przystąpienie do renowacji jednego z najstarszych nagrobków na kłodawskim cmentarzu, pod którym spoczywa Adam Rustejko Pieńkiewicz (†1879) zasłużony propagator kultury polskiej, lekarz i poeta. 

więcej