ban dalej

Michalina Remieszko (1901-1970) – nauczycielka, wieloletnia kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 1

Michalina Remieszko urodziła się 19 września 1901 roku w Zawierciu. Była absolwentką Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy. W latach 1937-39 i 1945-65 była kierowniczką Szkoły Podstawowej w Kłodawie. Była wybitną nauczycielką języka polskiego, jako kierownik szkoły zadbało rozwój szkoły w okresie przedwojennym i powojennym. Razem ze swoimi nauczycielami zadbała o właściwe wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży kłodawskiej. Z wielką troskliwością zabiegała o pomoc dla dzieci z biednych rodzin.

więcej

Adam Gawrysiak (1912-1995) – we wspomnieniach syna

Adam Gawrysiak, syn Michała i Wiktorii, urodził się 06-04-1912 r. w Arkuszewie, gm. Przedecz.
Tato mój był dwukrotnie w wojsku w latach 30-tych XX w.. Drugi raz jako żołnierz kampanii wrześniowej przeszedł szlak bojowy: Bitwa nad Bzurą, Obrona Warszawy i twierdzy Modlin. W styczniu 1940 r. został wywieziony do Niemiec jako jeniec wojenny do stalagu w Nauen za Berlinem.

więcej

Stefan Lewandowski (1905-1942) we wspomnieniach wnuka Ryszarda

„CZŁOWIECZY LOS NIE JEST BAJKĄ, JEST ZWYCZAJNYM SZARYM DNIEM”…

I każdy kolejny dzień, był podobny do poprzedniego, ale nie ten, w którym hitlerowskie Niemcy nikczemnie napadły na naszą Ojczyznę. W obronie przed najeźdźcą niemały wkład mieli również Kłodawiacy. Jednym z wielu żołnierzy był Stefan Lewandowski ur. 1905r, pochodzący z ulicy Polnej. Wstąpił do 17 pułku piechoty , który w kampanii wrześniowej 1939 r. miał za zadanie obrony linii Dunajca.

więcej

Jan Grzegorzewicz (1926-2018)- historyk, regionalista, nauczyciel.

Jan Grzegorzewicz urodził się urodził się 13 października 1926 roku w Czeszewie, pow. wągrowiecki. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Czeszewie.  Młody Jan dorastał w atmosferze tradycji narodowowyzwoleńczych, pracy organicznej, pracowitości i solidności.
W okresie okupacji pracował jako robotnik u rolników niemieckich i przy budowie umocnień przyfrontowych.
Maturę zdał w 1950 r. w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie Wielkopolskim. Pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu rozpoczął w 1950 roku, ale jako młody nauczyciel dostał zgodę władz na podjęcie studiów.  W latach 1950-55 studiował historię na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie studiów pracował w niepełnym wymiarze godzin w Technikum Gastronomicznym w Poznaniu.

więcej

Stanisław Markowski (1918-42)- Żołnierz Armii Krajowej

Stanisław Markowski- łącznik Armii Krajowej z Kutna w trakcie wykonywania czynności organizacyjnych zginął w Kłodawie zastrzelony przez patrol żandarmerii niemieckiej. Zdarzenie miało miejsce w 29 maja 1942 roku nad Rgilewką na wysokości poczty.  Nazwisko poległego żołnierza znajduje się w „Wykazie osób rozstrzelanych i pomordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-45 z terenu miasta Kłodawa” autorstwa Kazimierza Kanioka znajdującym się w kronice ZBOWiD w Kłodawie. Pochowany na kłodawskim cmentarzu w tzw. „kwaterze niemieckiej’.  Staraniem działaczy ZBOWiD-u nazwisko poległego żołnierza wyryto w 1984 r. na płycie pamiątkowej u stóp pomnika na Placu Wolności.

więcej