ban dalej

Stanisław Markowski (1918-42)- Żołnierz Armii Krajowej

Stanisław Markowski- łącznik Armii Krajowej z Kutna w trakcie wykonywania czynności organizacyjnych zginął w Kłodawie zastrzelony przez patrol żandarmerii niemieckiej. Zdarzenie miało miejsce w 29 maja 1942 roku nad Rgilewką na wysokości poczty.  Nazwisko poległego żołnierza znajduje się w „Wykazie osób rozstrzelanych i pomordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-45 z terenu miasta Kłodawa” autorstwa Kazimierza Kanioka znajdującym się w kronice ZBOWiD w Kłodawie. Pochowany na kłodawskim cmentarzu w tzw. „kwaterze niemieckiej’.  Staraniem działaczy ZBOWiD-u nazwisko poległego żołnierza wyryto w 1984 r. na płycie pamiątkowej u stóp pomnika na Placu Wolności.

więcej

Kwestowaliśmy po raz czwarty

Tegoroczna IV zbiórka odbywała się 29 i 31 października oraz 1 listopada 2017. Kwesta przebiegała przy niesprzyjającej pogodzie, zwłaszcza w niedzielę, gdzie zmuszeni byliśmy przerwać akcję po 4 godzinach. Mimo złych warunków zebraliśmy kwotę: 7 864,77 zł.  IV już akcja cieszyła się przychylnością i zainteresowaniem ze strony mieszkańców Kłodawy i gości. W tym roku mieliśmy aż czworo młodych wolontariuszy byli to: Maja, Gracjan, Marcel i Mateusz.


Doktorostwo Helena i Adam MYSŁOWSCY

Adam Mysłowski urodził się 30 listopada 1847 roku w majątku Osmolice. Osmolice w XIX wieku należały do rodziny hrabiów Stadnickich, którzy władali nimi do 1944 roku. Akt urodzenia został sporządzony 4 grudnia 1847 roku w parafii Zemborzyce. Narodziny dziecka zgłosili: ojciec dziecka – Józef Mysłowski, lat 39, rządca dóbr Osmolice oraz Wojciech Wodzeński – wójt Krężnicy Jarej i Szczepan Wadowski. Matką dziecka była Marianna z Celińskich, lat 33. Dziecku na chrzcie nadano imiona Adam, Jędrzej . Jego chrzestnymi zostali Wojciech Wodzeński i Marianna (prawdopodobnie)Szweniewicz.

więcej

Zaborowscy – właściciele majątku Rgielew

Aleksander Walenty Zaborowski urodził się 26 lutego 1850 roku r. w parafii Sobota w powiecie łowickim. Ojciec Stanisław był właścicielem dóbr Zakrzew, matka Walentyna z Ujazdowskich. Chrzestnymi dziecka byli: ks. Ludwik Gruszecki – kanonik łowicki i lubelski, proboszcz Soboty i Józefa Ujazdowska – babka dziecka.

więcej