ban dalej

Renowacja grobowca rodziny Czerniewiczów

Prace konserwatorskie powierzono firmie  „Somar” Czyszczenie i Renowacja Budowli Marka Daszkiewicza. Koszty renowacji wraz z wydaną książką „Życie pracą wypełnione – Saturnin Czerniewicz (1890-1961)” zostały pokryte z następujących środków:
Dofinansowanie Samorządu Woj. Wielkopolskiego;

więcej

Saturnin Czerniewicz (1890-1961) burmistrz Kłodawy 1927-1930, zelektryfikował Kłodawę

Saturnin Czerniewicz, syn Rocha i Pelagii z Jaworskich, urodził się 27 listopada 1890 roku w Kłodawie. Jego ojciec zmarł, gdy Saturnin miał zaledwie 3 lata.
Wykształcenie średnie zdobył w ośmioklasowym gimnazjum Św. Katarzyny w Petersburgu, następnie odbył praktykę ogrodniczą w firmie Ulrych w Warszawie. Wyjechał do Orleanu, gdzie w firmie Barbier et Co. W latach 1913-1914 również odbywał praktykę ogrodniczą. Po powrocie do kraju w 1914 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ogrodniczej w Warszawie, które ukończył w 1918 roku.

więcej

Józef Lewandowski (1879-1946) aptekarz kłodawski, wydawca serii pocztówek z Kłodawy

Józef Lewandowski z apteką w Kłodawie był związany od 1913 roku. Wtedy to aptekę w Kłodawie kupił Józef Słomczyński i przyjął do spółdzielni w 1/3 Józefa Lewandowskiego. W 1918 r. zmarł J. Słomczyński, aptekę przejął współudziałowiec Józef Lewandowski spłacając rodzinę w ratach.  Początkowo zatrudnił do pomocy siostrzeńca Henryka Pawlaka i Antoninę Białkowską, którzy odeszli z apteki po zawarciu małżeństwa.

więcej

Józef Jakubowski (1901-1969) – podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kierownik Szkoły Podstawowej w Górkach

Józef Jakubowski urodził się 19 września 1901 roku.
Był nauczycielem i kierownikiem Szkoły Podstawowej w Górkach w latach 1934-1939 oraz 1945-1953. W czasie okupacji jako podporucznik rezerwy został Komendantem Rejonu i miasta Kłodawy konspiracyjnych organizacji Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Do współpracy dobrał innych oficerów i podoficerów rezerwy. Byli to przeważnie nauczyciele i pracownicy różnych instytucji i przedsiębiorstw. Józef Jakubowski pracował jako robotnik na terenie Kłodawy.

więcej