ban dalej

Józef Lewandowski (1879-1946) aptekarz kłodawski, wydawca serii pocztówek z Kłodawy

Józef Lewandowski z apteką w Kłodawie był związany od 1913 roku. Wtedy to aptekę w Kłodawie kupił Józef Słomczyński i przyjął do spółdzielni w 1/3 Józefa Lewandowskiego. W 1918 r. zmarł J. Słomczyński, aptekę przejął współudziałowiec Józef Lewandowski spłacając rodzinę w ratach.  Początkowo zatrudnił do pomocy siostrzeńca Henryka Pawlaka i Antoninę Białkowską, którzy odeszli z apteki po zawarciu małżeństwa.

więcej

Józef Jakubowski (1901-1969) – podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kierownik Szkoły Podstawowej w Górkach

Józef Jakubowski urodził się 19 września 1901 roku.
Był nauczycielem i kierownikiem Szkoły Podstawowej w Górkach w latach 1934-1939 oraz 1945-1953. W czasie okupacji jako podporucznik rezerwy został Komendantem Rejonu i miasta Kłodawy konspiracyjnych organizacji Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Do współpracy dobrał innych oficerów i podoficerów rezerwy. Byli to przeważnie nauczyciele i pracownicy różnych instytucji i przedsiębiorstw. Józef Jakubowski pracował jako robotnik na terenie Kłodawy.

więcej

Władysław Kapica (1894-1945) działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, opiekun bezrobotnych w okresie międzywojennym

Władysław Kapica urodził się w 1894 roku w miejscowości Kadrób, woj. łódzkie. Pochodził z rodziny robotniczej. Jako młody chłopak wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, na wskutek prześladowań członków tej partii przez władze carskie zmieniał miejsca zamieszkania. Do Kłodawy przybył w 1913 r. 26 listopada 1916 roku wstąpił w związek małżeński z Władysławą Wronkiewicz. W małżeństwie nie mieli dzieci, adoptowali córkę Teresę. W Kłodawie prowadził zakład malarski i sklep spożywczy. Upowszechniał zasady ideologiczne i programowe PPS. Był człowiekiem tolerancyjnym, szanującym poglądy polityczne i wyznaniowe mieszkańców Kłodawy i okolicy.

więcej

Ks. Tadeusz Gabryelski (1909-1942) zamordowany w Dachau

Tadeusz Gabryelski, syn Narcyza i Marianny z Kowalewskich, urodził się 28 października 1909 roku w Kłodawie (chrzestni: Wiktoria Gabryelska i Jan Janiszewski). Szkołę powszechną ukończył w Kłodawie, a następnie uczył się w gimnazjum w Kole i Liceum im. Piusa X we Włocławku. Maturę zdał w 1929 r. i wstąpił do seminarium we Włocławku. W czasie studiów powierzono mu funkcję superiora w niższym seminarium co było wyrazem zaufania przełożonych do pilnego alumna.

więcej