ban dalej

Jan Kurowski (1902-1958) – żołnierz, członek AK, burmistrz Kłodawy

Jan Kurowski urodził się 2 czerwca 1902 roku w Kłodawie, był synem Marianny i Andrzeja. W latach 20-tych XX wieku ukończył szkołę podoficerską na Wileńszczyźnie. Jako podoficer zawodowy (plutonowy następnie st. sierżant) od 1923 do 1939 roku służył w 85 Pułku Strzelców Wileńskich -19 Dywizji Piechoty, stacjonującym do wybuchu II wojny światowej w Nowej Wilejce (dziś dzielnica Wilna), gdzie mieszkał wraz z żoną Reginą z Ogińskich i urodzonymi w Nowej Wilejce synami Janem Zbigniewem (1929 – 1994) i Eugeniuszem Leszkiem (1931 – 2012).

więcej

Ksiądz Prałat Józef Frątczak (1923-2013)

Józef Tadeusz Frątczak, syn Teofili z Kozłowskich i Stanisława, urodził się 19 lutego 1923 roku w Kłodawie. Tego samego roku, 11 marca, otrzymał sakrament chrztu w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie.
Uczęszczał do 7-klasowej szkołę powszechnej w rodzinnej Kłodawie, po ukończeniu której pobierał nauki w Gimnazjum im. Długosza we Włocławku. Po roku nauki przeniósł się do nowo otwartego Gimnazjum im. Piusa X. Edukację przerwała wojna. W czasie okupacji pracował w zawodzie fryzjera. Po wojnie kontynuował naukę, w 1946 roku otrzymał świadectwo ukończenia czterech klas („mała matura”), a w 1947w Liceum im. Jana Długosza uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

więcej

Stanisław Szczeciński – dyrektor GOK, działacz kultury

Stanisław Szczeciński, syn Genowefy z Mroczków i Walentego, urodził się 27 listopada 1932 roku w Boleszczynie, powiat Turek. Miał brata bliźniaka – Jana i starszą siostrę Halinę. Matka była krawcową, a ojciec piekarzem. Czas okupacji rodzina przeżyła w Dąbiu. Ojciec został pochwycony przez Niemców, zaginął w nieznanych okolicznościach. Po wojnie został przyjęty do 2 klasy Szkoły Podstawowej w Dąbiu, którą ukończył w 1949 roku. Po ukończeniu szkoły podjął naukę zawodu fryzjera w Dąbiu. Jego mistrz był też muzykiem amatorem, grał na skrzypcach. Pozwalał Stanisławowi grać na skrzypcach, okazało się, że uczeń jest lepszym skrzypkiem niż fryzjerem. Nigdy nie pracował w swoim wyuczonym zawodzie.

więcej

Zbiórka 2021

VIII Kwesta Kłodawska odbywała się w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada 2021 r. Poprzednia zbiórka w 2020 roku, ze względu na zagrożenie Covid-em była przeprowadzona tylko zdalnie i w kilku sklepach. W tym roku powróciliśmy do tradycyjnego kwestowania przed cmentarzem parafialnym, ale w warunkach reżimu sanitarnego. We wszystkie dni zbiórki pogoda wyjątkowo dopisała – bezwietrzna, słoneczna i ciepła aura sprzyjała kwestującym.

Zebrana kwota 16 909,41 zł i 2 euro, 20 eurocentów i 1 cent amerykański to rekordowy wynik w dotychczasowej historii naszego kwestowania. Tegorocznej kweście towarzyszyły kłodawskie publikacje. W tym roku, ze względu na zeszłoroczną zdalną kwestę, były aż 4 nowe tytuły: „Obrazki z dawnej Kłodawy” Grażyny Niewiarowskiej (2 części), „Pełni nadziei i męstwa. Pułkownik Byszewski oraz inni uczestnicy powstania listopadowego z Ziemi Kłodawskiej” pod redakcją Ryszarda Jałoszyńskiego, „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921” – katalog z ubiegłorocznej wystawy. Dostępne były również starsze publikacje „Walka i praca” autorstwa Ryszarda Jałoszyńskiego o rodzie Błędowskich – ziemianach związanych z Krzewatą i Pomarzanami, „Życie pracą wypełnione – Saturnin Czerniewicz 1890-1961”. Książeczki pełniły rolę „cegiełek”, bardzo chętnie były przyjmowane przez darczyńców.

więcej

Tablice upamiętniające mieszkańców gminy Kłodawa

tablice 1

Towarzystwo Samorządowe kontynuuje projekt "Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej". Wystawa zorganizowana w 2020 roku od sierpnia do października, przybliżyła 28 sylwetek uczestników wojny z Kłodawy i bliskiej okolicy. TS w dalszym ciągu zabiega o pozyskanie nowych informacji o kolejnych bohaterach tej wojny. Pokłosiem wystawy są tablice upamiętniające tych bohaterów. Z inicjatywą przygotowania pamiątkowych kart biograficznych wystąpił Ireneusz Niewiarowski,

więcej