Renowacja grobowca rodziny Błędowskich

Prace konserwatorskie przy renowacji nagrobka wykonała firma „Somar” Czyszczenie i Renowacja Budowli Marka Daszkiewicza. Koszty renowacji zostały pokryte dzięki ofiarności: p. Jacka Czekalińskiego – praprawnuka Feliksa Bernarda Błędowskiego, Mieszkańców Kłodawy, i dofinansowaniu Samorządu Woj. Wielkopolskiego. W planach tegorocznego przedsięwzięcia jest jeszcze wydanie publikacji o rodzie Błędowskich – przed kwestą.

Wykonane prace:

1, oczyszczono całość grobowca metodą piaskowania;
2, zdemontowano krzyż oraz cokół z napisami;
3, metodą kalkomanii zdjęto napisy;
4, wypolerowano na nowo cokół i odtworzono napisy zgodnie z pierwowzorem (odczyty zgodne z metrykami);
5, zamontowano cokół wraz z krzyżem;
6, płyty dachowe z piaskowca wyczyszczono i podano impregnacji;
7, włazy metalowe do grobowca zdemontowano i poddano konserwacji , ubytki metalowe zostały uzupełnione, a całość została pomalowana farbą antykorozyjną ;
8, ściany boczne oraz filary zostały wzmocnione warstwą ,, czepną” firmy Remmers w celu wzmocnienia podłoża;
9, do wyrównania elewacji użyto szpachli ,,Fast,, mrozo- i wodoodpornej ;
10, płyty z piaskowca scalono kolorystycznie;
11, przed grobowcem ułożono kostkę brukową;
12, na ścianach położono farby hydrofobowe;
13, płyty dachowe zabezpieczono folią w płynie.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1