ban dalej

Prace porządkowe na cmentarzach ewangelickich

Prace porządkowe i modlitwy ekumeniczne  na cmentarzach ewangelickich w gminie Kłodawa. Wykarczowane zarośla, uporządkowane groby, odnowione krzyże na cmentarzach ewangelickich w Dębinie oraz w Rysinach Kolonii to efekty prac zrealizowanych jesienią 2016 r. z inicjatywy członków Klubu Kłodawskich Cyklistów Solnych.

więcej

Józef Byszewski (1787-1841)

Żołnierz, patriota, ziemianin.
Właściciel dóbr Krzewata koło Kłodawy - uczestnik kampanii napoleońskiej, dowódca pułku ułanów podczas powstania listopadowego. Co wiemy o postaci uhonorowanej żelaznym pomnikiem, który stoi przy kościele parafialnym w Kłodawie, a co pozostaje zagadką?Józef Byszewski, urodził się w 17 marca 1787 roku w Krzewacie koło Kłodawy. Był synem Franciszka Byszewskiego, dziedzica Krzewaty oraz Tekli z Potockich (herbu Lubicz),  córki Maksymiliana Potockiego pułkownika kawalerii narodowej i Katarzyny z Łętkowskich. Ojciec Józefa, Franciszek Byszewski (herbu Jastrzębiec), był majorem kawalerii narodowej, uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku oraz w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., w którym prawdopodobnie zginął. Tekla Potocka wyszła w 1802 roku powtórnie za mąż za Ignacego Konopnickiego. Zmarła w 1808 r.

więcej

Ks. kanonik Walenty Alberski proboszcz kłodawski w latach 1844 –1892

Walenty Alberski przyszedł na świat w rodzinie mieszczańskiej 12 lutego 1807 r. w Jedlińsku w powiecie radomskim. Kształcił się w szkołach wojewódzkich radomskich do 1827 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia w 1830 r. po ukończeniu seminarium duchownego Św. Krzyża w Warszawie, następnie do 1840 r. był wikariuszem w kolegiacie łowickiej.

więcej

Nekrolog Adama Rustejko Pieńkiewicza (1811–1879)

Na cmentarzu parafialnym w Kłodawie znajduje się grób lekarza, poety i zasłużonego propagatora kultury polskiej Adama Rustejko Pieńkiewicza. Na tablicy nagrobnej umieszczony został napis:


S.P. Adam Rustejko Pieńkiewicz doktor-poeta.
Żył lat 68, zmarł 28 stycznia 1879 roku.

więcej