Feliks Bernard Błędowski (1836-1900), ziemianin, właściciel majątków Krzewata i Pomarzany

Feliks Bernard, syn Józefa Błędowskiego i Antoniny z Podczaskich urodził się 20 maja 1836 r. w Ponętowie Dolnym.
W II poł. XIX w. należał do największych posiadaczy ziemskich w okolicach Kłodawy. Jego dobra koncentrowały się wokół majątku Krzewata. Pod koniec XIX w. kupił Pomarzany Fabryczne, które odziedziczył syn Lucjan Feliks. Początkowo zarządzała nimi Kazimiera Błędowska, a także starsi synowie Józef i Stanisław.


Hodował m. in. bydło czystej rasy holenderskiej i konie pociągowe półkrwi trakleńskiej, a także owce.
Feliks Bernard Błędowski zmarł 11 maja 1900 r. w Krzewacie.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłodawie „Liczny zjazd ziemian na jego pogrzeb oraz tłumy wieśniaków i mieszczan – najlepiej świadczyły o żalu po jego stracie” –
donosił R. Witanowski do „Niwy Polskiej” 1900-06-02.
Żoną Feliksa Bernarda była Maria Kazimiera z Kreczunowiczów Błędowska (1855–1918). Mieli pięcioro dzieci: Józef, Zofia, Stanisław, Celina i Lucjan Feliks.
Feliks Bernard i Maria Kazimiera Błędowscy spoczywają w grobowcu rodzinnym na kłodawskim cmentarzu.
Źródło: „Ludzie kłodawskich sołectw”, wycinki prasowe, metryki, archiwum rodzinne".

 

fim2