ban dalej

Przekazanie opieki nad grobem Ferdynanda Niesiołowskiego

29 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu, przekazał szkole opiekę nad grobem powstańca listopadowego, zesłańca na Sybir po powstaniu styczniowym, weterana walk o wolność i niepodległość Polski Ferdynanda Niesiołowskiego. Grobowiec rodziny Niesiołowskich, w którym spoczywa Ferdynand Niesiołowski w 2020 r. został wyremontowany z inicjatywy Towarzystwa Samorządowego w Koninie ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu.

6

więcej

Renowacje 2022 na cmentarzu ewangelickim

W październiku 2022 rozpoczęliśmy renowacje na cmentarzu ewangelickim położonym we wsi Bierzwienna Długa Kolonia w gminie Kłodawa. Spoczywa na nim wielu zasłużonych dawnych mieszkańców Kłodawy wyznania ewangelickiego wśród nich członkowie rodziny Woltersdorfów.

więcej

Zbiórka 2022

IX Kwesta Kłodawska odbywała się w dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada 2022 r.. We wszystkie dni zbiórki pogoda wyjątkowo dopisała – bezwietrzna, słoneczna i wyjątkowo ciepła aura sprzyjała kwestującym i odwiedzającym cmentarz.

Zebrana kwota 18 026,78 zł, 30 eurocentów i 1 dolar kanadyjski to kolejny rekord w dotychczasowej historii naszego kwestowania. Tegorocznej kweście, jak zwykle, towarzyszyły kłodawskie publikacje wydawane orzez Towarzystwo Samorządowe. W tym roku, oprócz starszych, były 2 nowe tytuły: „Obrazki z dawnej Kłodawy” Grażyny Niewiarowskiej (3 część), oraz „Biografie niezwykłe. Zygmunt Grudziński (1870-1929) Bronisław Wiland (1874-1932)” pod redakcją Ryszarda Jałoszyńskiego. Książki pełniły rolę „cegiełek”, bardzo chętnie były przyjmowane przez darczyńców.

Mieszkańcy Kłodawy i goście odwiedzający nasz cmentarz coraz bardziej doceniają kwestę i jej efekty, odwiedzają odnowione nagrobki, z zainteresowaniem zapoznają się z naszymi pracami i publikacjami. Grono naszych zaangażowanych wolontariuszy stale się powiększa.

więcej

Idea i początki kwesty

W Dniu Wszystkich Świętych 2014 roku na kłodawskim cmentarzu parafialnym nie tylko wspominaliśmy najdroższych zmarłych oraz świętych, ale po raz pierwszy mogliśmy uczestniczyć w zbiórce funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków oraz grobów osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Z inicjatywą kwesty wystąpił ówczesny senator RP Ireneusz Niewiarowski. W celu sprawnego przygotowania zbiórki zwrócono się o pomoc do Towarzystwa Samorządowego znanego z wielu obywatelskich inicjatyw również w naszej gminie. Zbiórka została zarejestrowana i przeprowadzona według nowych uproszczonych zasad. Towarzystwo Samorządowe zgłosiło kwestę na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, gdzie została zarejestrowana 21 października 2014 r. pod numerem 2014/1101/OR. Na zgłoszeniu dostępnym do wglądu poprzez stronę internetową www.zbiórki.gov.pl w rubryce cele zbiórki zapisano: renowacja zabytkowych nagrobków lub nagrobków osób zasłużonych. Zaznaczono również, że zbiórka dotyczy zadań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a jej spodziewane efekty dotyczą m.in. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

więcej