ban dalej

Marian Pińkowski (1915-1983)

Marian Pińkowski urodził się 8 września 1915 r. w Nowej Wsi koło Izbicy Kujawskiej. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Przed wybuchem ll wojny światowej odbywał służbę wojskową w Poznaniu. W 1939 r. walczył w Armii "Poznań" pod dowództwem gen. Tadeusz Kutrzeby, m.in. w wielkiej bitwie nad rzeką Bzurą. Po kampanii wrześniowej dostał się razem z innymi żołnierzami do niemieckiej niewoli, z której uciekł.

więcej

Konstanty Stokowski (1839-1926), powstaniec styczniowy

Konstanty Stokowski urodził się 1 stycznia 1839 roku w Łączówce, był synem Rocha i Reginy z Brzozowskich.
Brał udział w powstaniu styczniowym w 24 roku życia. Przebyte w powstaniu przez Konstantego Stokowskiego drogi opierają się głównie na przypuszczeniach. Prawdopodobnie walczył w okolicach Koła i Konina, ostatecznie droga ta zakończyła się we wsi Rzgów koło Konina.

więcej

Przekazanie opieki nad grobem Ferdynanda Niesiołowskiego

29 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu, przekazał szkole opiekę nad grobem powstańca listopadowego, zesłańca na Sybir po powstaniu styczniowym, weterana walk o wolność i niepodległość Polski Ferdynanda Niesiołowskiego. Grobowiec rodziny Niesiołowskich, w którym spoczywa Ferdynand Niesiołowski w 2020 r. został wyremontowany z inicjatywy Towarzystwa Samorządowego w Koninie ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu.

6

więcej

Renowacje 2022 na cmentarzu ewangelickim

W październiku 2022 rozpoczęliśmy renowacje na cmentarzu ewangelickim położonym we wsi Bierzwienna Długa Kolonia w gminie Kłodawa. Spoczywa na nim wielu zasłużonych dawnych mieszkańców Kłodawy wyznania ewangelickiego wśród nich członkowie rodziny Woltersdorfów.

więcej