ban dalej

Przekazania opieki nad grobami weteranów Ryszarda i Edwarda Woltersdorfów

W dniu 26 września 2023 r. na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwieniej Długiej-Kolonii, gm. Kłodawa, odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania opieki nad grobami weteranów przez Instytut Pamięci Narodowej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Kłodawie. Grób Ryszarda Woltersdorfa – weterana wojny polsko-bolszewickiej i grób Edwarda Woltersdorfa – żołnierza I Brygady Legionów zostały wpisane do prowadzonej przez Instytut ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, a następnie wyremontowane ze środków Instytutu oraz Towarzystwa Samorządowego z Konina.

więcej

Renowacja grobowca rodziny Woltersdorfów na cmentarzu ewangelickim

Projekt wykonano na podstawie Programu prac konserwatorskich przy grobowcu rodziny Woltersdorfów znajdującym się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennej Długiej koło Kłodawy, przygotowanego przez Małgorzatę Marszałek i Roberta Szewczyka w 2021 r. oraz zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

więcej

Renowacja grobu Weterana Walk o Niepodległość Edwarda Woltersdorfa i jego rodziny

W miesiącu lipcu 2023 zakończono prace konserwatorskie na podstawie „Programu prac konserwatorskich przy grobowcach Ryszarda i Edwarda Woltersdorfa znajdujących się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennie Długiej Koło Kłodawy” przygotowanego przez Roberta Szewczyka w maju 2022. Prace konserwatorskie, restauratorskie i badania przy zabytku były prowadzone zgodnie z pozwoleniami gdyż cmentarz ewangelicki figuruje w rejestrze zabytków.

więcej

Wystawa fotografii Zygmunta Grudzińskiego

zaj

23 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się wernisaż wystawy „Zygmunt Grudziński. Fotografie”. Idea wystawy narodziła się przy pisaniu książki „Biografie niezwykłe. Zygmunt Grudziński (1870-1929). Bronisław Wiland (1874-1932)”. Okazało się, że prof. Piotr Wiland posiada kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Zygmunta Grudzińskiego, brata swojej babci Stefanii. Ireneusz Niewiarowski poprosił o kwerendę Ryszarda Jałoszyńskiego w wydawnictwach fotograficznych w 3 pierwszych dekadach XX wieku. Z następujących czasopism „Fotograf Warszawski”, Tygodnik Ilustrowany”, „Świat” „Fotograf Polski”, „Miesięcznik Fotograficzny” w różnych archiwach odnaleziono kolejne zdjęcia, w tym z pierwszej autorskiej wystawy Grudzińskiego.

więcej

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Górkach, gm. Kłodawa

Nadanie imienia Szkole Podstawowej 1

Z inicjatywy Towarzystwa Samorządowego nadano imię Józefa Jakubowskiego Szkole Podstawowej w Górkach. Józef Jakubowski (1901-1969), nauczyciel i długoletni kierownik tej szkoły, inicjator budowy nowego gmachu szkoły w latach 30-tych XX w. doskonale zasłużył na pamięć i imię patrona tej szkoły.
Uroczystość odbyła się 29 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Wcześniej podczas mszy św. w kościele Wniebowzięcia NMP został poświęcony nowy sztandar szkoły. Wydarzenie zgromadziło wielu gości, przyjaciół szkoły i przedstawicieli rodziny Patrona, a wśród nich córkę Józefa Jakubowskiego – Krystynę, wnuka Michała Mejera. Oprócz nowego sztandaru powstał hymn szkoły, a na dzień patrona został obrany 14 października.

więcej