ban dalej

Renowacja grobu Weterana Walk o Niepodległość Edwarda Woltersdorfa i jego rodziny

W miesiącu lipcu 2023 zakończono prace konserwatorskie na podstawie „Programu prac konserwatorskich przy grobowcach Ryszarda i Edwarda Woltersdorfa znajdujących się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennie Długiej Koło Kłodawy” przygotowanego przez Roberta Szewczyka w maju 2022. Prace konserwatorskie, restauratorskie i badania przy zabytku były prowadzone zgodnie z pozwoleniami gdyż cmentarz ewangelicki figuruje w rejestrze zabytków.

więcej

Wystawa fotografii Zygmunta Grudzińskiego

zaj

23 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się wernisaż wystawy „Zygmunt Grudziński. Fotografie”. Idea wystawy narodziła się przy pisaniu książki „Biografie niezwykłe. Zygmunt Grudziński (1870-1929). Bronisław Wiland (1874-1932)”. Okazało się, że prof. Piotr Wiland posiada kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Zygmunta Grudzińskiego, brata swojej babci Stefanii. Ireneusz Niewiarowski poprosił o kwerendę Ryszarda Jałoszyńskiego w wydawnictwach fotograficznych w 3 pierwszych dekadach XX wieku. Z następujących czasopism „Fotograf Warszawski”, Tygodnik Ilustrowany”, „Świat” „Fotograf Polski”, „Miesięcznik Fotograficzny” w różnych archiwach odnaleziono kolejne zdjęcia, w tym z pierwszej autorskiej wystawy Grudzińskiego.

więcej

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Górkach, gm. Kłodawa

Nadanie imienia Szkole Podstawowej 1

Z inicjatywy Towarzystwa Samorządowego nadano imię Józefa Jakubowskiego Szkole Podstawowej w Górkach. Józef Jakubowski (1901-1969), nauczyciel i długoletni kierownik tej szkoły, inicjator budowy nowego gmachu szkoły w latach 30-tych XX w. doskonale zasłużył na pamięć i imię patrona tej szkoły.
Uroczystość odbyła się 29 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Wcześniej podczas mszy św. w kościele Wniebowzięcia NMP został poświęcony nowy sztandar szkoły. Wydarzenie zgromadziło wielu gości, przyjaciół szkoły i przedstawicieli rodziny Patrona, a wśród nich córkę Józefa Jakubowskiego – Krystynę, wnuka Michała Mejera. Oprócz nowego sztandaru powstał hymn szkoły, a na dzień patrona został obrany 14 października.

więcej

Marian Pińkowski (1915-1983)

Marian Pińkowski urodził się 8 września 1915 r. w Nowej Wsi koło Izbicy Kujawskiej. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Przed wybuchem ll wojny światowej odbywał służbę wojskową w Poznaniu. W 1939 r. walczył w Armii "Poznań" pod dowództwem gen. Tadeusz Kutrzeby, m.in. w wielkiej bitwie nad rzeką Bzurą. Po kampanii wrześniowej dostał się razem z innymi żołnierzami do niemieckiej niewoli, z której uciekł.

więcej

Konstanty Stokowski (1839-1926), powstaniec styczniowy

Konstanty Stokowski urodził się 1 stycznia 1839 roku w Łączówce, był synem Rocha i Reginy z Brzozowskich.
Brał udział w powstaniu styczniowym w 24 roku życia. Przebyte w powstaniu przez Konstantego Stokowskiego drogi opierają się głównie na przypuszczeniach. Prawdopodobnie walczył w okolicach Koła i Konina, ostatecznie droga ta zakończyła się we wsi Rzgów koło Konina.

więcej