Drodzy mieszkańcy i miłośnicy Kłodawy

Nekropolie są nierozłączną częścią każdej małej ojczyzny. Podobnie jest w Kłodawie. Tu również przestrzeń wiecznego spoczynku stała się miejscem zakorzenienia obecnych i przyszłych pokoleń. Sąsiadują w niej mogiłami ci, którzy mieszkali tu od dzieciństwa, z tymi, którzy przybywali z daleka, by tutaj żyć, pracować i odejść. Pozostają napisy nagrobne oraz pomniki, które sprawiają, że cmentarz staje się kroniką dziejów wsi lub miasta. Cmentarz to nie tylko świadectwo losów pojedynczego człowieka, jest również przestrzenią i przekazem kultury, z którego dużo można odczytać. Dlatego troszczymy się o naszą kłodawską nekropolię oraz nagromadzone na niej pamiątki i zabytki, a także przywracamy pamięć o ludziach, zasłużonych dla naszej społeczności i kraju, którzy tu spoczywają.

Od 2014 roku pod egidą Towarzystwa Samorządowego organizowana jest zbiórka na odnowę zabytków cmentarza parafialnego w Kłodawie. Inicjatywa ta spotkała się z dużym uznaniem społeczności i wsparciem wielu osób. To zainspirowało nas do stworzenia strony internetowej, która umożliwia, szersze zapoznanie wszystkich zainteresowanych z podejmowanymi przez nas działaniami na rzecz ratowania zabytków oraz przybliżenie wiedzy o historii Kłodawy i ludziach zasłużonych dla naszej społeczności.

Ireneusz Niewiarowski
Prezes Towarzystwa Samorządowego