ban dalej

Renowacja grobu Doktorostwa Mysłowskich

W czerwcu 2017r. wykonano renowację grobu rodziny Mysłowskich (Adam Mysłowski +1912), w grobowcu spoczywa także ks. Józefat Domagała (+1972). Na grobowcu są umieszczone tablice upamiętniające księży: ks. Teofila Choynowskiego (+1941) i ks. Tadeusza Gabryelskiego (+1942) zamordowanych w Dachau, ks. Walentego Alberskiego (+1892).

więcej

Prace porządkowe na cmentarzach ewangelickich

Prace porządkowe i modlitwy ekumeniczne  na cmentarzach ewangelickich w gminie Kłodawa. Wykarczowane zarośla, uporządkowane groby, odnowione krzyże na cmentarzach ewangelickich w Dębinie oraz w Rysinach Kolonii to efekty prac zrealizowanych jesienią 2016 r. z inicjatywy członków Klubu Kłodawskich Cyklistów Solnych.

więcej

Józef Byszewski (1787-1841)

Żołnierz, patriota, ziemianin.
Właściciel dóbr Krzewata koło Kłodawy - uczestnik kampanii napoleońskiej, dowódca pułku ułanów podczas powstania listopadowego. Co wiemy o postaci uhonorowanej żelaznym pomnikiem, który stoi przy kościele parafialnym w Kłodawie, a co pozostaje zagadką?
Józef Byszewski, urodził się w 17 marca 1787 roku w Krzewacie koło Kłodawy. Był synem Franciszka Byszewskiego, dziedzica Krzewaty oraz Tekli z Potockich (herbu Lubicz), córki Maksymiliana Potockiego pułkownika kawalerii narodowej i Katarzyny z Łętkowskich. Ojciec Józefa, Franciszek Byszewski (herbu Jastrzębiec), był majorem kawalerii narodowej, uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku oraz w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., w którym zginął. Tekla Potocka wyszła w 1802 roku powtórnie za mąż za Ignacego Konopnickiego. Zmarła w 1808 r.

więcej