Józef Lucjan Błędowski (1874-1939) właściciel majątku Krzewata

Józef Lucjan urodził się 18 września 1874 roku w Krzewacie jako najstarszy syn Feliksa Bernarda i Marii Kazimiery z Kreczunowiczów, a chrzestnymi jego byli: Franciszek Błędowski (pułkownik) z Marią Kreczunowicz i Narcyz Kreczunowicz z Anielą Błędowską.
Po śmierci ojca w 1900 roku, Józef pozostał w majątku Krzewata i kontynuował tradycje gospodarskie swego ojca. Zarządzał również majątkiem w Pomarzanach do momentu pełnoletniości swego młodszego brata Lucjana Feliksa.


W czerwcu 1902 roku Józef ożenił się z panną Marią Hlebicką- Józefowiczową, córką Wacława i Marii z Wężyków- Hlebickich, właścicieli ziemskich powiatu nieszawskiego. Ślub odbył się w Piotrkowie Kujawskim.
Józef Błędowski był wśród założycieli straży ogniowej w Kłodawie w 1902 roku i był zastępcą prezesa K. Niesiołowskiego, później również prezesem. W 1905 roku został wybrany na członka zarządu straży ogniowej, a w uznaniu zasług dla stowarzyszenia wraz z Cygańskim i Niesiołowskim został zaszczycony tytułem członka dożywotniego. W majątku Krzewata była sikawka, która pod dowództwem prezesa pojawiała się przy pożarach w okolicy. W 1926 roku rozpoczęto w Kłodawie budowę gmachu dla miejscowej Straży Pożarnej, która istniejąc od 1902 roku nie posiadała własnego budynku, a mieściła się w celach poklasztornych O.O. Karmelitów przy kościele. Poświęcenia fundamentów dokonał ks. radca Teofil Choynowski – wiceprezes straży, a prezes Józef Błędowski ofiarował na rzecz budowy 1000 zł. W 1936 roku straż kłodawska wzbogaciła się o „autopogotowie i motopompę”. Na uroczystości poświęcenia Maria i Józef Błędowscy wraz z innymi zostali rodzicami chrzestnymi nowego sprzętu.
Maria z Józefowiczów Błędowska również działała charytatywnie, nie tylko w regionie.
Józef Błędowski zmarł bezpotomnie 15 lutego 1939 roku w Warszawie. W kościele Zbawiciela odbyło się nabożeństwo żałobne, następnie zwłoki przewieziono samochodem do majątku w Krzewacie, później do kościoła parafialnego w Kłodawie. 20 lutego po nabożeństwie żałobnym złożono ciało w grobowcu rodzinnym na cmentarzu kłodawskim.
Źródło: wycinki prasowe, metryki, archiwum rodzinne.

 

jim