Renowacja grobowca rodziny Woltersdorfów na cmentarzu ewangelickim

Projekt wykonano na podstawie Programu prac konserwatorskich przy grobowcu rodziny Woltersdorfów znajdującym się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bierzwiennej Długiej koło Kłodawy, przygotowanego przez Małgorzatę Marszałek i Roberta Szewczyka w 2021 r. oraz zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prace trwały od października 2022 do czerwca 2023. Grobowiec Edwarda Woltersdorfa wybudowano jako samodzielną budowlę na planie kwadratu. Pierwotnie planowany był na pochówki członków rodziny Woltersdorfów, jednak obecnie pełni funkcję wyłącznie symboliczną.
Nagrobek wykonano na początku XX w. ze sztucznego kamienia na bazie cementu i zróżnicowanej frakcji kruszyw. Zadaszenie stanowi betonowa płyta zachowująca dwustronny spadek odprowadzający wodę.
Prace w obrębie grobowca koncentrowały się przede wszystkim wokół prac naprawczych pozwalających na ustabilizowanie stanu technicznego obiektu i zabezpieczenie go przed działaniem czynników niszczących, w dalszej kolejności zaś na poprawie walorów estetycznych. Uzupełniono ubytki, zabezpieczono pęknięcia.
Wykonano naprawę postumentu i umocowano odłamany krzyż na szczycie grobowca.
Poprawiono napisy na postumencie z krzyżem w zwieńczeniu grobowca. Płytę marmurową oczyszczono, uzupełniono drobne ubytki, litery wyzłocono. Drzwi do grobowca wraz z zawiasami wypiaskowano, skorodowane elementy wymieniono, skrzydła wzmocniono od środka, wykonano nowy zamek na klucz, pomalowano. Fundament grobowca odsłonięto na ok. 30 cm. Przestrzeń wokół nagrobka ograniczono obrzeżem, wyłożono geowłókniną i wypełniono żwirem. Rozwiązanie takie ma umożliwić odprowadzanie w grunt wody opadowej.

Prace konserwatorskie przy nagrobku wykonała firma z Torunia FORMOWNIA – Konserwacja Rzeźby i Architektury pod kierownictwem Elizy Płocińskiej. Koszt renowacji wyniósł 42 000 zł.

 

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1

wolt1