Renowacja płyt nagrobnych rodziny Witanowskich

W roku roku 2016 odnowiono 3 płyty nagrobne rodziny  Witanowskich. Zagospodarowno również przestrzeń wokoł nagrobków.

W trakcie prac uniesiono płyty celem poziomowania cokołów (fundamentów) podpłytowych, które wzmocniono wylewkami betonowymi. Płyty nagrobne zostały oczyszczone z nawarstwień metodą niskociśnieniowego piaskowania, litery na płytach zostały odmalowane z zachowaniem dotychczasowego stylu. Po gruntownym odnowieniu płyty poddano zabiegowi hydrofobizacji Następnie wykopano i ponownie osadzono po wypionowaniu słupki narożne, ubytki w słupach uzupełniono szpachlem piaskowym, oczyszczono łańcuchy i przemalowano no czarny kolor. Wykonano wylewkę betonową wokół kwatery nagrobnej, a przed kwaterą wybrano ziemię, położono folię i nawieziono kamienia.

Nagrobki przed renowacją

Nagrobki po renowacji