Michalina Remieszko (1901-1970) – nauczycielka, wieloletnia kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 1

Michalina Remieszko urodziła się 19 września 1901 roku w Zawierciu. Była absolwentką Seminarium Nauczycielskiego w Słupcy. W latach 1937-39 i 1945-65 była kierowniczką Szkoły Podstawowej w Kłodawie. Była wybitną nauczycielką języka polskiego, jako kierownik szkoły zadbało rozwój szkoły w okresie przedwojennym i powojennym. Razem ze swoimi nauczycielami zadbała o właściwe wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży kłodawskiej. Z wielką troskliwością zabiegała o pomoc dla dzieci z biednych rodzin.

Przez wiele lat była radną Miejskiej Rady Narodowej w Kłodawie i przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury. W czasie pełnienia tej funkcji społecznej inicjowała wiele projektów, których realizacja przyczyniła się do rozwoju oświaty i kultury w Kłodawie.
Jej historyczną zasługą jest fakt zainicjowania starań w latach 1952-53 o zorganizowanie w Kłodawie pierwszej szkoły średniej – Liceum Ogólnokształcącego. Starania te uwieńczone zostały sukcesem, w 1953 roku szkoła ta została zorganizowana.
Michalina Remieszko zabiegała również o organizowanie kursów dla analfabetów i kształcenie dorosłych systemem wieczorowym w zakresie wyższych klas szkoły podstawowej.
Była osobą wrażliwą na krzywdę ludzką, posiadała wielką kulturę. Cieszyła się wielkim autorytetem wśród wielu pokoleń miasta Kłodawy. W tradycji kłodawskiej małej ojczyzny stanowi piękny wzór do naśladowania.
Michalina Remieszko zmarła 19 listopada 1970 r. w Kłodawie i jest pochowana na tutejszym cmentarzu.
1 Listopada 2007 roku odbyła się kwesta na rzecz renowacji nagrobka wieloletniej kierowniczki zorganizowana przez nauczycieli i harcerzy z Zespołu Szkól nr 1 pod patronatem Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka”. Co roku w dzień Wszystkich Świętych wartę przy grobie Michaliny Remieszko pełnią harcerze ze SP nr 1.

Źródło: „Kronika Kłodawy” – Jan Grzegorzewicz