Wspomnienie o Doktorze Edwardzie Chmieleckim

Doktor Edward Chmielecki urodził się 9 sierpnia 1930 roku w miejscowości Kolonia Spędoszyn, powiat Poddębice. W 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej w Łodzi. Po jej ukończeniu w 1957 roku podjął pracę na terenie Powiatu Kolskiego Przychodni Rejonowej w Kłodawie. Z tą miejscowością i terenem powiatu kolskiego Doktor Edward Chmielecki związał się do końca swej pracy zawodowej, a także do końca swojego życia.

W czasie swej pracy zawodowej cały czas podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W maju 1968 roku po ukończonej specjalizacji medycyny ogólnej uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej.  W styczniu 1976 roku Dyrektor ZOZ w Kole powierzył Edwardowi Chmieleckiemu obowiązki kierownika Przychodni Rejonowej w Kłodawie, które pełnił do 1986 roku,. W tym  okresie nadal podnosił swoje kwalifikacje zawodowe- w 1978 uzyskał tytuł specjalisty I stopnia chorób wewnętrznych, a w listopadzie 1982 roku kontynuując specjalizację chorób wewnętrznych- tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chorób  wewnętrznych.  W 1999 roku utworzył NZOZ „ZDROWIE” w Kłodawie,  którym pracował i był jego współwłaścicielem- do marca 2004 roku. 

 W ciągu całego życia praca zawodowa była jego największą pasją, traktował ją jako swoją misję. Nie było dla Doktora Edwarda Chmieleckiego żadnych ograniczeń czasowych, aby służyć pomocą mieszkańcom Kłodawy i okolicznych miejscowości. Do dzisiaj ludzie wspominają, że nawet w godzinach nocnych otwierał swój gabinet lekarski dla potrzebujących pomocy lekarskiej. Bywało i tak, że zimą do  zasypanej śniegiem miejscowości Doktor Edward Chmielecki jechał saniami do chorych. Za swe osiągnięcia został odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa, Zasłużony dla Kopalni Soli Kłodawa, Zasłużony dla Województwa Konińskiego.

Wychował dwóch synów: Cezarego i Konrada, którzy również zostali lekarzami. Zaszczepił im swoją pasję życiową – medyczną i pomoc ludzkiemu cierpieniu:
- starszy jest znanym i cenionym internistą, obecnie p.o. Dyrektora SP ZOZ w Kole;
- młodszy również znanym i cenionym pediatrą w Kłodawie.

Jako lekarz pracował energicznie aż do chwili swojej choroby – do marca 2004 roku.  Po dwuletniej chorobie zmarł 17 listopada 2006 roku. Spoczął na Cmentarzu Parafialnym w Kłodawie.

doktor