Renowacja grobowca rodziny Niesiołowskich

24 września 2020 zostały zakończone prace renowacyjne przy grobowcu rodziny Niesiołowskich. Odebranie prac przez przedstawicieli IPN o. Poznań miało miejsce 14 września 2020 na kłodawskim cmentarzu.
Prace konserwatorskie przy renowacji nagrobka wykonała firma „Somar” Czyszczenie i Renowacja Budowli Marka Daszkiewicza. Było to możliwe przy wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Narodowej.
Przed przystąpieniem do prac Prezes Towarzystwa Samorządowego Ireneusz Niewiarowski podjął skuteczne starania o uzyskanie statusu grobu Ferdynanda Niesiołowskiego za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski co otworzyło drogę do sfinansowania renowacji przez Instytut Pamięci Narodowej.

W grobie oprócz Ferdynanda pochowana jest na pewno żona Ferdynanda - Katarzyna Cecylia Krzykowska z Krzykos h. Junosza, ur. w Pomorzanach k. Krośniewic ok. 1808, córka Michała h. Junosza i Małgorzaty z Górskich h. Bożawola.
Z całą pewnością jest też pochowana Zuzanna z Kożuchowskich Maringe (1861-1939), matka i teściowa ostatnich właścicieli Straszkowa Jadwigi i Zbigniewa Gołembiowskich. Jej dzieci brały udział w wojnie bolszewickiej: Jadwiga była sanitariuszką poznała rannego Zbigniewa Gołembiowskiego, który później został jej mężem, synowie Tadeusz (1888-1950) i Leonard Witold(1890-1966) - ochotnicy, odznaczeni za udział w wojnie. Stan zachowania grobowca wskazywał na potrzebę przeprowadzenia prac renowacyjnych ze względu na licznie występującą erozje piaskowca, a w szczególności zwieńczenia, na którym widnieje napis wraz z krzyżem, które są najbardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych. Mech i porosty utrzymują wilgoć wokół grobowca oraz na jego pokrywie , co sprzyja atakowi mikro- i makro-flory. W partii przyziemia widoczne skutki działania tzw. wody odbitej przyczyniającej się do gromadzenia nawarstwień ziemnych, które porastały roślinnością. Drzwi metalowe skorodowane w 80%. Otwór za drzwiami częściowo zburzony co groziło profanacją grobu.

Założenia renowacyjne:
Planowane działania renowacyjne przy grobowcu mają na celu usunięcie przyczyn jego niszczenia, naprawę elementów uszkodzonych i przywrócenie dawnych walorów estetycznych z równoczesnym zabezpieczeniem go przed działaniem niszczących czynników atmosferycznych.

Zakres prac wykonanych przez firmę „Somar” :
1. Oczyszczenie powierzchni grobowca metodą stumieniowo-ścierną, granulację ścierniwa dobrano podczas prób;
2. Oczyszczenie napisu, wykonanie ręczne ze względu na dużą degradację. Rozwarstwione części bryły napisowej sklejono (do klejenia użyto Ceresit C 15). Ubytki uzupełniono zaprawą barwioną w masie sporządzoną na bazie białego cementu i kruszywa w kolorze oryginału. Prace na miejscu przy bryle napisowej nie były możliwe do wykonania, dlatego została zdemontowana wraz z krzyżem i w warunkach warsztatowych przeprowadzono klejenie i renowację .
3. Po oczyszczeniu bryłę grobowca poddano dezynfekcji przez dwukrotne spryskanie preparatem biobójczym Algicid Keim , BFA.
4. Wszelkie ubytki uzupełniono zaprawą barwioną w masie w kolorze i z wypełniaczem dobranym do oryginału sporządzoną z białego cementu wraz z kruszywem z tego piaskowca.
5. Powierzchnię grobowca przeszlifowano szlifierkami do uzyskania gładzi. Całość zhydrofobizowano przez naniesienie preparatu krzemoorganicznego. Zastosowano preparat Siloxan, StoCryl HP 100.
6. Drzwi metalowe zdemontowano i warunkach warsztatowych poddano wypiaskowaniu. Elementy skorodowane wymieniono na nowe. Całość dwustronnie pomalowano na kolor czarny i zamontowano w pierwotne miejsce.
7. Płyty dachowe pokryto folią w płynie, powierzchnię dachu odpylono przed nakładaniem folii.
8. Kratki wentylacyjne po oczyszczeniu z rdzy, pomalowano na kolor czarny.
9. Wokół grobowca ułożono kostkę brukową na podsypce cementowej, po uprzednim skuciu wylewki betonowej.
10. Montaż tablicy granitowej z liternictwem;

niesilowski

2

3

4

5

6

7a1

8

9

10

11