Odrestaurowanie i poświęcenie pomnika płk. Józefa Byszewskiego w Kłodawie

Po trzech latach starań udało się tego dokonać dzięki staraniom gospodarza parafii Kłodawa ks. prałata Jerzego Dylewskiego,  Towarzystwa Samorządowego i jego prezesa Ireneusza Niewiarowskiego. Było to możliwe przy wsparciu finansowemu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 30 000 zł, Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu – 29 800 zł i mieszkańców Kłodawy (kwesta zorganizowana 28 i 29 września przez Towarzystwo Samorządowe, w której wzięło udział ok. 30 wolontariuszy) – 2 695,57 zł.

Pomnik płk. Józefa Byszewskiego znajduje się na ogrójcu przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Fundatorką była wdowa po pułkowniku - Franciszka Tekla Byszewska o czym informuje stosowna tablica.

Wykonawcami renowacji byli Robert Szewczyk, Małgorzata Marszałek i Jakub Pawlak (kowal). Prace archeologiczne, które potwierdziły pochówek pułkownika przeprowadził Eryk Schellner. Przy demontażu, montażu pomnika pracowała „pro bono” firma budowlana „Król” Janusza Króla z Kłodawy. 

Podziękowania należą się też Adamowi Malińskiemu i  grupie osób, które spontanicznie formowały warty przy pomniku i tworzyły atmosferę dopingującą nas wszystkich do działań, a byli to: Włodzimierz Kowalczyk, Paweł Witkowski i Tomasz Barański z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

W sobotę 30 listopada 2019 r. w Kłodawie odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego pomnika nagrobnego płk. Józefa Byszewskiego – bohatera powstania listopadowego, kawalera Orderu Virtuti Militari, ziemianina, mieszkańca pobliskiej Krzewaty oraz oddanie hołdu Bohaterowi. Uroczystość zbiegła się z 189. rocznicą powstania listopadowego.

Uroczysta msza św., którą celebrował ks. Prałat Jerzy Dylewski rozpoczęła się o godz. 10:00. w obecności licznie zgromadzonych zaproszonych gości, delegacji i pocztów sztandarowych szkół, straży, instytucji z terenu gmin Kłodawa i Olszówka, mieszkańców Kłodawy.

Celebrans przybliżył zebranym sylwetkę bohaterskiego dowódcy 1. Pułku Mazurów, w homilii nawiązał do patriotyzmu w 3 wymiarach: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a organista Jacek Grzanka i orkiestra górnicza dzięki oprawie muzycznej zapewnili podniosły charakter mszy. 

Po mszy nastąpiło poświęcenie odnowionego pomnika, którego dokonał ks. prałat Jerzy Dylewski. Wystąpili w krótkich przemowach: wicewojewoda wielkopolski - Aneta Niestrawska, burmistrz Kłodawy - Piotr Michalak, , przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej –  Wojciech Chałupka, Ireneusz Niewiarowski – prezes Towarzystwa Samorządowego, inicjator przedsięwzięcia. Poszczególne punkty programu przedstawiał Krystian Kubiak.

Licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, a salwą honorową cześć oddali żołnierze z I Dywizji Lotnictwa z Leźnicy Wielkiej (obecność żołnierzy dzięki staraniom Włodzimierza Sarnocińskiego).

Wkład i przychylność władz Kłodawy z burmistrzem Piotrem Michalakiem na czele przyczyniły się do świetności tej uroczystości.

Po uroczystościach przed kościołem w kłodawskim Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się występy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, które przybliżyły postać pułkownika i polską historię. Nad świetnymi występami 29 uczniów czuwało 10-ro opiekunów z Mariolą Główczyńską na czele.