Renowacja grobowca rodziny Czerniewiczów

Prace konserwatorskie powierzono firmie  „Somar” Czyszczenie i Renowacja Budowli Marka Daszkiewicza. Koszty renowacji wraz z wydaną książką „Życie pracą wypełnione – Saturnin Czerniewicz (1890-1961)” zostały pokryte z następujących środków:
Dofinansowanie Samorządu Woj. Wielkopolskiego;

Rodziny;
Burmistrzów Kłodawy w latach 1990-2012;
Przewodniczących Rady Miejskiej;
Mieszkańców Kłodawy.

Wykaz prac przy renowacji grobowca Czerniewiczów:
- zdjęcie szarego gzymsu;
- usunięcie starego tynku ze ścian co odsłoniło pierwotny kształt;
- odkrycie kratek wentylacyjnych w okienkach;
- usunięcie gruzu i starych schodów;
- zdemontowanie starych drzwi, które poddano renowacji ślusarskiej;
- na dachu położono nową papę, nowy gzyms oraz odpływy wodne;
- odnowiono i zabezpieczono krzyż i elementy ozdobne;
- gzyms otynkowano i zabezpieczono lakierem do betonu, okap metalowy oczyszczono i ocynkowano;
- ściany po wyschnięciu odtworzone, przywrócono pierwotny kształt, całość pomalowano farbami krzemianowymi;
- wokół założono kostkę i krawężniki;
- zamontowano metalowe drzwi i wykonano nowe stopnie;
- zamontowano dwie nowe tablice ze zdjęciami.

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1

 

czerniew1