Renowacja nagrobka Leopolda Płaczkiewicza

W październiku 2016 roku wykonano renowację nagrobka Leopolda Płaczkiewicza (†1918) uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku.

Ze względu na to, że postument był pierwotnie osadzony tylko na warstwie cegieł, konieczne było po uprzednim odspojeniu starego cokołu wykonanie opaski betonowej. Wzmocniono ją stopami betonowymi na głębokość około 60-80 cm oraz drutem zbrojeniowym. Po uniesieniu płyt nagrobnych wypoziomowano fundamenty, na które ponownie opuszczono płyty. Na płytach pogłębiono liternictwo oraz odwzorowano napis na postumencie. Usunięto klejenie betonowe z jednego słupka narożnego i sklejono odpowiednim klejem a ubytki na każdym ze słupków uzupełniono szpachlą piaskową. Pręty metalowe ogrodzenia zostały wyczyszczone i pomalowane na kolor grafitowy. Wokół grobu położono folie i nawieziono kamienia. Postument z krzyżem oraz płyty nagrobne zostały gruntownie oczyszczone.

Przed renowacją

placzkiwicz przed

 

Po renowacji

 

W październiku 2016 roku wykonano renowację nagrobka Leopolda Płaczkiewicza (†1918) uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku. Ze względu na to, że postument był pierwotnie osadzony tylko na warstwie cegieł koniczne było wykonanie, po uprzednim odspojeniu starego cokołu, opaski betonowej. Wzmocniono ją stopami betonowymi na głębokość około 60-80 cm oraz drutem zbrojeniowym. Po uniesieniu płyt nagrobnych wypoziomowano fundamenty, na które ponownie opuszczono płyty. Na płytach pogłębiono liternictwo oraz odwzorowano napis na postumencie. Usunięto klejenie betonowe z jednego słupka narożnego i sklejono odpowiednim klejem a ubytki na każdym ze słupków uzupełniono szpachlą piaskową. Pręty metalowe ogrodzenia zostały wyczyszczone i pomalowane na kolor grafitowy. Wokół grobu położono folie i nawieziono kamienia. Postument z krzyżem oraz płyty nagrobne zostały gruntownie oczyszczone.