Renowacja pomnika Adama Rustejko Pieńkiewicza

Podczas zbiórki, która odbyła się 1 listopada 2014 roku zebrano 4549,43 zł. Umożliwiło to w 2015 roku przystąpienie do renowacji jednego z najstarszych nagrobków na kłodawskim cmentarzu, pod którym spoczywa Adam Rustejko Pieńkiewicz (†1879) zasłużony propagator kultury polskiej, lekarz i poeta. 

Do renowacji jego nagrobka przystąpiono w marcu 2015 r. W trakcie oględzin okazało się, że grób jest w gorszym stanie, niż pierwotnie sądzono. Należało wzmocnić osiadające podłoże i wypoziomować całą konstrukcję. Konieczne okazały się prace z zastosowaniem dźwigu i odpowiednie zabezpieczenie fundamentu. Potrzebne były też dodatkowe fundusze. Z pomocą przyszedł Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, za którego pośrednictwem otrzymaliśmy dotacje samorządową w wysokości 2800 zł, a dodatkowe 500 zł przekazał nam Bank Spółdzielczy w Witkowie. Te fundusze łącznie z zebranymi podczas kwesty pozwoliły na realizację wszystkich przewidzianych w kosztorysie, a także dodatkowych prac konserwatorskich.
Nagrobek zdemontowano elementami, rozebrano ogrodzenie i starą kostkę, a następnie położono nową płytę żelbetonową jako podstawę pod całość konstrukcji. W toku dalszych prac ustawiono i sklejono elementy na podstawie, zakotwiono nowe pręty metalowe stabilizujące i osadzono krzyż. Wylano nowy cokół przy podstawie nagrobka z betonu.
Nagrobek zostały dokładnie oczyszczony z nawarstwień metodą niskociśnieniowego piaskowania. Odczytano inskrypcje i przemalowano litery, nie zmieniając charakteru pisma. Oczyszczone nawierzchnie pokryto niewidoczną dla oka warstwą środka hydrofobizującego zabezpieczającego powierzchnie przed wilgocią.
W zakres zrealizowanych prac wchodziło również uporządkowanie otoczenia zabytkowych grobowców: ułożenie kostki, wymiana popękanego betonu. Po zakończeniu prac należało uporządkować teren robót i oczyścić sąsiednie mogiły, w czym pomogli nam młodzi kłodawscy strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Pomnik przed renowacją

 

Pomnik po renowacji