Kazimierz Starosta (1920-2001) nauczyciel, organizator tajnego nauczania w okresie okupacji, wieloletni kierownik Szkoły Podstawowej w Krzykosach

Kazimierz Starosta – syn Ignacego i Marianny z d. Żarkiewicz urodził się 2 kwietnia 1920 r. w Kłodawie w rodzinie rzemieślniczej. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Kłodawie, wykształcenie średnie zdobył w systemie eksternistycznym w 1939 r. złożył egzamin końcowy w zakresie gimnazjum w Poznaniu.

W okresie okupacji zorganizował komplety tajnego nauczania polskich dzieci w Kłodawie. Nauczanie odbywało się w grupach po 4-5 uczniów w domach ich rodziców. Większe grupy dzieci przychodziły do domu Marianny Żarkiewicz przy ul. Toruńskiej.
Po wojnie pracował jako nauczyciel w Dębnie Królewskim i dokształcał się. Świadectwo dojrzałości Liceum Pedagogicznego w Koninie uzyskał w 1949 r.
Od 1947 do 1951 roku pracował w Szkole Podstawowej w Górkach, a od 1951 do 1978 r. jako kierownik w Szkole Podstawowej w Krzykosach. Później jeszcze był nauczycielem w Dębinie i Górkach. Razem w zawodzie nauczycielskim przepracował 51 lat. Brał aktywny udział jako nauczyciel w różnych formach oświaty dorosłych. W pierwszych latach po wojnie prowadził w Krzykosach kursy dla analfabetów. Upowszechniał podstawową znajomość wiedzy rolniczej przez prowadzenie kursów przysposobienia rolniczego rolników. Prowadził również zajęcia przygotowujące młodzież do zdania egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej. Przez 24 lata (1954-1978) był aktywnym radnym Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej w Borysławicach Kościelnych i w Bylicach.
Kazimierz Starosta związek małżeński zawarł w 1952 roku z Antoniną Karwowską, z którą miał dwóch synów.
Zmarł 14 października 2001 roku.

Źródło: „Kronika Kłodawy” – Jan Grzegorzewicz