Jerzy Kurowski (1935-1984) – nauczyciel, wychowawca, dyrektor LO

Jerzy Kurowski s. Franciszka urodził się 19 sierpnia 1935 roku we wsi Rakutowo (pow. włocławski). W 1940 r. zamieszkał w Kłodawie, gdzie skończył szkołę podstawową. Od najmłodszych lat interesował się matematyką. Szkołę średnią ukończył w Kowalu, a następnie naukę kontynuował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę w kłodawskim liceum rozpoczął w 1958 r. jako nauczyciel matematyki. Funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego pełnił w latach 1973-84. Za Jego czasów patronką szkoły została pisarka Maria Dąbrowska, a budynek szkoły został poddany gruntownemu remontowi i modernizacji. Przede wszystkim założono w budynku sanitariaty na każdej kondygnacji, położono asfalt na boisku piłki ręcznej.
W zawodzie przepracował 26 lat, w tym 11 lat pełnił funkcję dyrektora LO. Uczył nie tylko młodzież, ale i dorosłych. Pracował w szkole podstawowej, w liceum, technikum górniczym i zasadniczej szkole górniczej. Był wzorem nauczyciela matematyki, wymagającym, zarażającym swoją pasją uczniów, dzięki czemu osiągał dobre wyniki nauczania. Jego uczniowie brali udział w olimpiadach matematycznych.
W 1979 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Zmarł nagle 5 października 1984 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłodawie.

Źródło: „Do szkoły pod górkę” - Barbara Gańczyk