Stanisław Markowski (1918-42)- Żołnierz Armii Krajowej

Stanisław Markowski- łącznik Armii Krajowej z Kutna w trakcie wykonywania czynności organizacyjnych zginął w Kłodawie zastrzelony przez patrol żandarmerii niemieckiej. Zdarzenie miało miejsce w 29 maja 1942 roku nad Rgilewką na wysokości poczty.  Nazwisko poległego żołnierza znajduje się w „Wykazie osób rozstrzelanych i pomordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-45 z terenu miasta Kłodawa” autorstwa Kazimierza Kanioka znajdującym się w kronice ZBOWiD w Kłodawie. Pochowany na kłodawskim cmentarzu w tzw. „kwaterze niemieckiej’.  Staraniem działaczy ZBOWiD-u nazwisko poległego żołnierza wyryto w 1984 r. na płycie pamiątkowej u stóp pomnika na Placu Wolności.

Dzięki staraniom Towarzystwa Samorządowego grób został uznany za wojenny i 19 grudnia 2017 r. stary zniszczony nagrobek z lastriko zastąpił nowy.  Wojenny nagrobek stanął  dzięki pomocy poznańskiego IPN-u.

Markowski