Kwestowaliśmy po raz trzeci

W dniach 30 i 31 października oraz 1 listopada w Kłodawie odbyła się kolejna kwesta pieniędzy na ratowanie zabytków cmentarza parafialnego oraz odnawianie grobów osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.
W zbiórce organizowanej z inicjatywy gminnego koła Towarzystwa Samorządowego uczestniczyło 48 wolontariuszy. Pomimo deszczowej pogody kwestujący zebrali rekordową w porównaniu z poprzednimi zbiórkami kwotę 8056,28 zł.
Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy zbiórki i wolontariusze spotykali się z wieloma wyrazami zrozumienia dla celów akcji oraz hojnością mieszkańców Kłodawy i osób przyjezdnych.

Towarzystwo Samorządowe przygotowało specjalne ulotki informujące o efektach dotychczasowych zbiórek oraz o przeprowadzonych dotychczas renowacjach, które wręczano darczyńcom. Widniały na nich fotografie odnowionych w tym roku nagrobków zasłużonej dla Kłodawy rodziny Witanowskich oraz Leopolda Płaczkiewicza, uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r. Rozdano też kilkaset egzemplarzy książki „Kłodawskie cmentarze” opisującej dzieje lokalnych nekropolii oraz wielokulturowość dawnych społeczności miasta i okolic.

Organizatorzy kwesty składają serdeczne podziękowania darczyńcom oraz wolontariuszom.