Renowacja grobu Tymoteusza Niesiołowskiego, powstańca styczniowego na cmentarzu w Rdutowie

niesilowski1

W czerwcu 2024 roku zakończyła się renowacja grobu powstańca styczniowego Tymoteusza Niesiołowskiego na cmentarzu parafialnym w Rdutowie. Odnowienie staraniem Towarzystwa Samorządowego było możliwe dzięki środkom Instytutu Pamięci Narodowej Poznań.

Prace konserwatorskie przy nagrobku wykonała firma z Torunia FORMOWNIA – Konserwacja Rzeźby i Architektury pod kierownictwem Elizy Płocińskiej.
Tymoteusz Marek Niesiołowski h. Korzbok (1838- 1867) był właścicielem majątku w Rycerzewie. Urodził się 4 kwietnia 1838 r. w Krzepocinie, pow. łęczycki, chrzest odbył się 8 stycznia 1842 r.
W roku 1862/63 Tymoteusz był zapisany do Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego na wydział rolniczy w Puławach – Nowej Aleksandryi - (był to pierwszy rok działalności Instytutu, wykłady nie trwały długo, gdyż władze rosyjskie przerwały jego działalność w ramach represji po powstaniu styczniowym). Tymoteusz Niesiołowski brał udział w powstaniu jak większość studentów.
Tymoteusz Marek – dziedzic dóbr ziemskich Rycerzew ożenił się z Franciszką Teklą Gogolewską.
Niedługo potem w wieku niespełna 30 lat zmarł Tymoteusz w wyniku odniesionych obrażeń po upadku z konia na polach w swoim majątku. W miejscu wypadku stoi do dziś kapliczka-krzyż. Spoczywa na cmentarzu w Rdutowie. Wdowa ponownie wyszła za mąż i wyprowadziła się. Dobra ziemskie przejął brat Konrad także uczestnik powstania.

tymoteusz1a

tymoteusz2a

tymoteusz3a

tymoteusz4a