Wystawa fotografii Zygmunta Grudzińskiego

zaj

23 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się wernisaż wystawy „Zygmunt Grudziński. Fotografie”. Idea wystawy narodziła się przy pisaniu książki „Biografie niezwykłe. Zygmunt Grudziński (1870-1929). Bronisław Wiland (1874-1932)”. Okazało się, że prof. Piotr Wiland posiada kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Zygmunta Grudzińskiego, brata swojej babci Stefanii. Ireneusz Niewiarowski poprosił o kwerendę Ryszarda Jałoszyńskiego w wydawnictwach fotograficznych w 3 pierwszych dekadach XX wieku. Z następujących czasopism „Fotograf Warszawski”, Tygodnik Ilustrowany”, „Świat” „Fotograf Polski”, „Miesięcznik Fotograficzny” w różnych archiwach odnaleziono kolejne zdjęcia, w tym z pierwszej autorskiej wystawy Grudzińskiego.

Wystawa w 1929 roku była pośmiertną gdyż jej autor zmarł kilka dni przed jej otwarciem. Nasza wystawa jest drugą po 94 latach. Wydarzeniu towarzyszył katalog zdjęć z tekstami Piotra Wilanda „Brat mojej babci – Zygmunt Grudziński”, Roberta Andre kuratora wystawy „Słowo o wystawie” i słowem od wydawcy Ireneusza Niewiarowskiego.
Wystawę zorganizowało Towarzystwo Samorządowe w partnerstwie z GOK Kłodawa i Robert Andre Articles z Koła.

Wystawa została życzliwie przyjęta także przez rodziny spowinowacone z Grudzińskim czyli przedstawicieli Wilandów, Brochockich i Cygańskich. Z okazji wystawy i konferencji zorganizowanej przez Kłodawskie Dwory odbył się zjazd rodzinny wspomnianych rodów. Kilka dni po wernisażu, 3 lipca 2023, kolejna ok. 40-osobowa grupa odwiedziła wystawę. Wszyscy otrzymali katalog z prezentowanymi zdjęciami.

Wystawa dostępna do zwiedzania do 12 lipca w godzinach pracy GOK Kłodawa.